תערוכותפרסים, רכישות ואוספיםפרוייקטים חדשים פרוייקט גן השואה והתחיה רעיונות וביצעוים פרוייקטים ופסלי חוץ ביוגרפיה


קולג'ים


"Africa"-"אפריקה "

"The ball eater"-"אוכל הכדורים "

"Calm meditation"-"מדיתציה שקטה "

"Silent"-"שקטה "

"The magican man"-"איש הקסם "

"Unsocialbe"-"לא חברתיה "

"Sheep"-"כבשים "

"Liberty"-"חופש "

"Good child"-"ילד טוב "
"Jump"-"קפיצה "

"The baloon"-"בלון "